ขั้นตอนการพัฒนา Dashboard และ BI

01

Data Gathering

ก่อนเริ่มพัฒนา Dashboard หรือ BI เราจะทำความเข้าใจความต้องการและปัญหาที่ธุรกิจของคุณกำลังเผชิญ เพื่อวางแผนการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนา

02

Data Cleansing

หลังจากที่เราได้เข้าใจเป้าหมายของการพัฒนา Dashboard หรือ BI แล้ว เราจะทำการรวบรวม ปรับปรุง และบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานในขั้นตอนถัดไป

03

Dashboard Design

ขั้นตอนนี้เราจะทำการออกแบบ Dashboard โดยใช้เครื่องมือ BI ต่างๆ เช่น Power BI, Looker Studio และ Data Studio เพื่อให้ได้ Dashboard ที่สวยงามและใช้งานง่าย

04

Implementation

เมื่อ Dashboard ได้รับการออกแบบและผ่านการทดสอบเพียงพอแล้ว เราจะทำการนำไปใช้งานจริงในระบบหรือแพลตฟอร์มที่ต้องการ

No items found.

เราเข้าใจว่าประสิทธิภาพของธุรกิจขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพและรวดเร็ว การใช้ BI และ Dashboard ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและทันเวลา ทำให้สามารถเร่งรอบการดำเนินงานและขยายขอบเขตธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการตัดสินใจที่ดี ธุรกิจที่ใช้ BI และ Dashboard สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องการเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล”

Kan Pawarisson

Head of Product