ขั้นตอนการพัฒนา DXP

01

Requirements Analysis

เราเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่า DXP ที่พัฒนาขึ้นจะตอบสนองความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

02

Data Integration

การรวบรวมและผสานข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง

03

Platform Design

ขั้นตอนนี้เราจะทำการออกแบบ Digital Experience Platform (DXP) ให้มีความสวยงาม ใช้งานง่าย และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04

Implementation

เมื่อการออกแบบ DXP เสร็จสมบูรณ์ เราจะนำไปใช้งานจริงในระบบหรือแพลตฟอร์มของธุรกิจของคุณ และให้การสนับสนุนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

No items found.

เราเข้าใจว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ การใช้แนวทางการออกแบบที่ดีช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง

“การมีผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ธุรกิจที่ใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ดีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องการเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล”

Kan Pawarisson

Head of Product