Empowering the Team with a Great Environment

งานที่ Foxbith ส่วนมากแล้วเป็นงานที่ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรม ต้องใช้ความรู้หลากหลายด้านทั้งด้านทั้ง Technology, Business, และ Design ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อหาทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด, และการสื่อสารที่ดี (Collaboration) เพื่อให้ทุกคนที่อาจจะเก่งคนละด้าน ร่วมมือกันทำงานออกมาได้

เราจึงสร้างพื้นที่ที่สะดวกสบาย และสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทีมงานทุกคนสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเองออกมาได้เต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น และเพื่อนร่วมงานที่พร้อมสนับสนุนให้เป้าหมายของทุกคนสำเร็จ

Sprint Planning

Opening Positions

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้ สำรวจโอกาสในการทำงานที่ท้าทาย และพัฒนาศักยภาพคุณให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง
ตำแหน่งงานทั้งหมด

Our Culture

วัฒนธรรมองค์กรของเราถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ การทำงานร่วมกัน ความเคารพ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เราส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง ตรงไปตรงมา การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเชิงรุกโดยมองถึงความยั่งยืนเป็นหลัก  ด้วยกลไกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ Feedback ต่อเพื่อนร่วมงาน (360 Degree Review) และต่อบริษัท (Retrospective) ได้อย่างปลอดภัย ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีพลังในการนำเสนอแนวคิด และแสดงความสามารถของตนที่ Foxbith

Paeng - UX Designer
Bank -  Frontend Developer
Toei - Project Coordinator

Diversity and Inclusion

หัวใจสำคัญของบริษัทที่การสร้างนวัตกรรมเป็นกิจกรรมหลัก คือ "ทีมที่มีแนวคิด และมุมมองที่หลากหลาย" ซึ่งเปรียบเสมือนวัตถุดิบของผลงานที่สร้างสรรค์ มีคุณภาพสูง ดังนั้นเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง Culture การทำงานที่ทำให้ทุกคน ที่แม้จะมีพื้นหลังแตกต่างกัน แต่สามารถช่วยกันสนับสนุน ให้เกิดงานที่ประสบผลสำเร็จ และได้รับการเคารพจากเพื่อนร่วมทีมอย่างเท่าเทียมกัน

"Goals First, Experience Next, Then Technologies"

วิธีการทำงานของ Foxbith จะมุ่งเน้นที่ End Goal ของธุรกิจ และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience) ก่อน แล้วค่อยมองหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ หากไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอ เราจะสร้างมันขึ้นมา

Google Cloud Platform Partner
This is some text inside of a div block.
Google Cloud Platform Partner
Stay updated on our journey as a Google Cloud Platform Partner. Learn how Foxbith continuously achieves new milestones, leverages cutting-edge GCP technologies, and delivers innovative cloud solutions to transform businesses with scalable, secure, and efficient services.
อ่านเพิ่มเติม
ISO/IEC 29110-4-1:2018 - Systems and Software Engineering Systems Standard
This is some text inside of a div block.
ISO/IEC 29110-4-1:2018 - Systems and Software Engineering Systems Standard
Explore the ISO/IEC 29110-4-1:2018 standard for systems and software engineering. Learn how this international standard enhances project management and process improvement for small entities, ensuring quality and efficiency in software development and systems engineering.
อ่านเพิ่มเติม
Webflow Professional Partner
This is some text inside of a div block.
Webflow Professional Partner
Discover the benefits of working with a certified Webflow Professional Partner. Learn how our expertise in Webflow's powerful design and development tools can help you create stunning, responsive websites that drive engagement and growth for your business.
อ่านเพิ่มเติม

Join Us and Make an Impact

ร่วมงานกับเราเพื่อพบกับโอกาสที่ท้าทายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพคุณให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง
สมัครงาน
Outing Trip 2023: ข้ามฟากไปเกาะช้าง ดำน้ำ ดูปลา 🤮
Outing Trip 2023: ข้ามฟากไปเกาะช้าง ดำน้ำ ดูปลา 🤮
This is some text inside of a div block.
Outing Trip 2023: ข้ามฟากไปเกาะช้าง ดำน้ำ ดูปลา 🤮
Outing บริษัท ปีนี้ เราไปพักผ่อนสบายๆกันที่ เกาะช้าง จังหวัดตราด กิจกรรมในทริปนี้ก็มีตั้งแต่ Team Building เพื่อสานความสัมพันธ์และสร้าง Teamwork ตะลุยเกาะดำน้ำ และ Pool Party
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม TBD Talk: แชร์ Passion และสร้างแรงบันดาลใจ
กิจกรรม TBD Talk: แชร์ Passion และสร้างแรงบันดาลใจ
This is some text inside of a div block.
กิจกรรม TBD Talk: แชร์ Passion และสร้างแรงบันดาลใจ
แชร์ Passion และความรู้ ผ่านกิจกรรม TBD (Tech, Business, Design) Talk และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมงาน
อ่านเพิ่มเติม
🏸 สวัสดิการบริษัท (Company Benefit) ออกกำลังกายทุกวันจันทร์
🏸 สวัสดิการบริษัท (Company Benefit) ออกกำลังกายทุกวันจันทร์
This is some text inside of a div block.
🏸 สวัสดิการบริษัท (Company Benefit) ออกกำลังกายทุกวันจันทร์
กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ เราส่งเสริม ให้ทุกคน มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการทำงาน ด้วยสวัสดิการบริษัท ออกกำลังกายทุกวันจันทร์
อ่านเพิ่มเติม