ขั้นตอนการให้บริการทดสอบซอฟต์แวร์

01

Initial Consultation

เราเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจของคุณ เพื่อกำหนดแนวทางการทดสอบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

02

Test Planning

เราวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์โดยกำหนดขอบเขตและวิธีการทดสอบ รวมถึงการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบมีประสิทธิภาพ

03

Manual Testing

ทีมงานของเราจะทำการทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Manual เพื่อค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการทดสอบความสามารถในการใช้งานของซอฟต์แวร์

04

Automated Testing

เราใช้การทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทดสอบซอฟต์แวร์ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

No items found.

เราเข้าใจว่าการทดสอบซอฟต์แวร์เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การใช้แนวทางการทดสอบที่ดีช่วยให้ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

“การมีซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบอย่างดีช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาในการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องการเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล”

Joe Aphiwat

Quality Assurance