ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์

01

Research & Analysis

เราเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจของคุณ รวมถึงการศึกษาตลาดและคู่แข่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบ

02

Wireframing & Prototyping

การสร้างโครงร่าง (Wireframe) และต้นแบบ (Prototype) ของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของการออกแบบและสามารถทำการทดสอบได้

03

UI Design

ทีมงานของเราจะทำการออกแบบหน้าจอผู้ใช้ (UI) โดยเน้นความสวยงาม ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

04

Testing & Validation

เราทำการทดสอบและตรวจสอบการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์นั้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

No items found.

เราเข้าใจว่าการออกแบบเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การใช้แนวทางการออกแบบที่ดีช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง

“การมีบริการและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการออกแบบเว็บไซต์อย่างดีช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาในการให้บริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องการเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล”

Paeng Kusalin

UX Designer