8 people listen a speaker presenting the knowledge

วิสัยทัศของเรา

ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจไปอีกขั้น

ฟอกซ์บิธ เกิดขึ้นมาจากกลุ่มคนในแวดวงเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพ ที่อยากช่วยให้ภาคธุรกิจนำเทคโนโลยี และวิธีคิดแบบนวัตกรมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้เติบโตทันโลกแบบยั่งยืน

ในโลกที่ทุกธุรกิจแข่งขันกันด้วยข้อมูล และเทคโนโลยี มีหลากหลายธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่จากการนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็มีบางอุตสาหกรรมที่ปรับตัวไม่ทันแล้วล้มหายตายจากไป

จากประสบการณ์ทำงานร่วมกับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Startup, Manufacturing, Food Distributor, Retail, Marketing, Online Agency, Argiculture และ Blockchain เรามองเห็นการปรับตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital ตั้งแต่แรก

พวกเรา Foxbith ตั้งใจว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี
ให้ทุกธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในโลกของ Technology Disruption นี้

orange-gradient-background

ภารกิจของเรา

เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
เทคโนโลยี และ ภาคธุรกิจ ในการสร้างนวัตกรรมใช้เองภายในองค์กร

เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้กับธุรกิจในยุคปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
เทคโนโลยี จะทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจในอนาคต
ดังนั้น พวกเราจึงอยากมีส่วนช่วยให้ทุกกลุ่มธุรกิจ นำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้องค์กรของคุณ เติบโตไปสู่โลกอนาคตได้อย่างยั่งยืน

city viewcode in display computer

คุณค่าของเรา

ส่งมอบงานให้เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

collaborative

COLLABORATIVE ร่วมมือกันทำให้เกิดผลสำเร็จ

เราเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมที่ดีต้องมาจากการร่วมมือกันของทั้งภาคธุรกิจ นักออกแบบ และวิศวกร เราทำงานร่วมกับคุณเสมือนเป็นทีมเดียวกัน ทุกขั้นตอนการทำงานเราจะให้คุณเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการคิด และสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

hands-on

HANDS-ON
ช่วยคุณลงมือทำจนสำเร็จ

เรามีวิธีการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ของธุรกิจคุณเป็นที่ตั้ง ไม่เพียงแค่ช่วยคิดแนวคิดใหม่ๆ แต่เรายังช่วยคุณลงมือทำจนถึงจุดที่ "สำเร็จ" และไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตาม เราพร้อมที่จะปรับตัว และเรียนรู้เพื่อสู้ไปพร้อมกับคุณ

growth-mindset

GROWTH
MINDSET
เรียนรู้พร้อมปรับตัว

เราเข้าใจว่าในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทีมของเรามีความเข้าใจและยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำงานตลอดเวลา ทีมของเราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณและเข้าไปแก้ไขปัญหาใหม่ๆ พร้อมกับคุณในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน

blogs slider left arrow
blogs slider right arrow
No items found.