ข้อกำหนดในการให้บริการ

บริษัท ฟอกซ์บิธ จำกัด กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเพื่อระบุสิทธิ์และหน้าที่ของทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นการรับรองว่าการใช้งานบริการของเราเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม