กิจกรรม TBD Talk: แชร์ Passion และสร้างแรงบันดาลใจ

June 1, 2024

กิจกรรม TBD Talk: แชร์ Passion และสร้างแรงบันดาลใจ
T is Tech, B is Business, D is Design

TBD Talk คืออะไร?

ในโลกของการทำงาน การแชร์ความรู้ และประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาทีมงานและองค์กรให้เติบโต ที่ Foxbith เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม TBD Talk กิจกรรมนี้ไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แชร์ Passion ของตนเอง แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และความรู้ใหม่ๆ ให้กับทีมงานทั้งหมด

3 Components of TBD Desks

ในการเตรียม Slide, Presentation เพื่อขึ้นพูด TBD Talk เนื้อหาจะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ ได้แก่

1. Painpoint จากปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือจากการทำงาน

ทุกๆ วัน ทีมงานของเราต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลาย ทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน เช่น การจัดการเวลาไม่เพียงพอ การทำงานเป็นทีมที่ไม่สอดคล้อง หรือการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาทางเทคนิคและธุรกิจ ปัญหาเหล่านี้สามารถทำให้การทำงานของเราหยุดชะงักและทำให้ประสิทธิภาพลดลง

2. Solution, Knowledge, Technique, หรือวิธีการที่อยากแนะนำเพื่อใช้แก้ปัญหา

ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ทีมงานของเราได้ค้นหาและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ รวมถึง Life Hack ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม เช่น Slack หรือ Trello และการนำเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมแบบ Agile มาใช้ในการทำงาน

3. Demo 📺

ในกิจกรรม TBD Talk ทีมงานของเราจะได้มีโอกาสโชว์โปรแกรม หรือเทคนิคที่ได้เรียนรู้และพัฒนา เช่น การสาธิตการใช้โปรแกรมจัดการโปรเจค หรือการโชว์ตัวอย่างของเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำเสนอและแชร์ความรู้นี้ไม่เพียงแค่ทำให้ทีมงานมีความรู้ใหม่ๆ แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

กิจกรรม TBD Talk เป็นกิจกรรมที่ Foxbith ชอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ทีมงานมีโอกาสได้แชร์ความรู้และประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้ทีมงานรู้สึกมีคุณค่า แต่ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันที่แข็งแกร่ง กิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การผลักดันให้พนักงานออกมาแชร์ความรู้และประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ของทีมงานแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจให้กับทุกคนในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Join Us And Make An Impact

ร่วมงานกับเราเพื่อพบกับโอกาสที่ท้าทายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพคุณให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง
สมัครงาน

Join Our Dynamic Team Today

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่า และเตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต
สมัครฝึกงาน