/
Webflow คืออะไร? ทำไมเราถึงเลือกใช้?

Digital Transformation คือ?

DIGITAL TRANSFORMATION Trends ปี 2023 สำคัญอย่างไรในยุคที่ตลาดเกิดการ Recession

ปัจจุบันทุกองค์กรต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด หรือ การรับมือกับ Marketing Trend ที่เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ รวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่หลายๆ องค์กรต้องพยายามลดต้นทุนการผลิต

องค์กรจะเตรียมพร้อม รับมือ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการตลาดแบบนี้ได้อย่างไร?

ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก กับ Digital Transformation คืออะไร

Digital Transformation คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับระบบขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น ทันสมัย รวมถึงช่วยให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานขององค์กร รวมถึง Performance ของพนักงานในองค์กร และช่วยให้ตามทันโลกเศรษฐกิจ และไม่ต้องเผชิญหน้ากับ Digital Disruption ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนทำให้ธุรกิจเราถูกแช่แข็งไว้ไม่พัฒนาไปไหน

การปรับตัวขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ เรามาดู สิ่งที่หลายๆ องค์กรต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการทำ Digital Transformation Trends ปี 2023  

เคล็ดลับ การทำ Digital Transformation ในปี 2023

เพราะการทำงานยุคใหม่จะต้องสะดวกสบาย โดยการทำ Digital Transformation จะมี 4 แกนหลัก ใหญ่ๆ คือ Data การนำ Data ที่มีมาใช้ประโยชน์รวมถึงเก็บรวบรวมให้ถูกที่ นำมาใช้งานได้ง่าย People Process การทำงานอย่างมีระบบ จัดการได้ง่ายลดข้อผิดพลาด Technology


digital information

การใช้ Low-Code เครื่องมือช่วยทุ่นแรงของสาย DEV

Low-Code Development Platform แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์มีการเขียนโค้ดให้น้อยที่สุด ช่วยทุ่นแรงรวมถึงยังคงมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม พร้อมส่งมอบลูกค้า

Low-Code Platform ออกแบบการใช้งานมาเพื่อ Developer โดยเฉพาะ

เพราะผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมในระดับหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วการเขียนโค้ดอาจใช้เวลาเป็นชั่วโมง แต่ถ้า Developer ใช้ Low-Code Development Platform เข้ามาช่วยในการเขียนโค้ด จะช่วยทำให้ลดเวลาลงเหลือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ช่วยให้งานเสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย


cloud technology

การทำ Cloud Migration

Cloud Migration คือขั้นตอนในการย้ายข้อมูลด้วย Cloud Computing ซึ่งกำลังถูกพูดถึงในปัจจุบัน

ประโยชน์ของ Cloud Migration?

การโอนย้ายระบบคลาวด์ คือ การจัดเก็บและแยกประเภทข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในระบบ Legacy IT เช่น Server หรือ Database จำนวนมหาศาลภายในองค์กร ไปยังระบบ Cloud โดยมีการจัดระบบข้อมูลใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และสร้าง Workflow ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

industrial technology

Automation ผู้ช่วยของหลายอุตสาหกรรม

Automation คือ การใช้เทคโนโลยีทำหน้าที่แทน โดยไม่ต้องมีคนคอยควบคุม หรือใช้คนช่วยเหลือเป็นจำนวนน้อยที่สุด ซึ่ง Automation เหมาะกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดก็ตามที่มีรูปแบบงานแบบ Routine หรือมีแบบแผน ทำซ้ำไปมา ธุรกิจเหล่านี้ เหมาะกับระบบ Automation อย่างมาก

ตัวอย่างอุตสาหกรรม/ธุรกิจที่ใช้งาน Automation


รู้จักการทำ Transformation ให้มากขึ้น DATA People Process Technology

5G technology

การทำ Web Development ให้รองรับ 5G

ในปี 2023 เริ่มมีการปรับใช้คลื่น 5G ให้ครอบคลุมในหลายๆ พื้นที่แล้ว ควบคู่ไปกับการขยายตลาด 5G อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตามภาคต่างๆ โดยเครือข่าย 5G ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญสำหรับการทำ Digital Transformation เพราะยิ่งผู้บริโภคเข้าถึงเว็บขององค์กรได้รวดเร็ว ตัวองค์กรก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่มาถึง ไม่ว่าจะเป็น การทำ Web Development ให้เข้ากับโครงข่าย 5G ยิ่งเข้าถึงได้เร็วผู้บริโภคยิ่งอยากใช้งาน และคาดหวังว่าเว็บไซต์จะรวดเร็วตามการใช้งานรวมถึงการออกแบบ UX/UI ให้เข้ากับการใช้งานในยุคที่เป็น 5G

cloud security

Software-as-a-Service (SaaS) ยังคงได้รับความนิยม

หลายองค์กรจะยังคงใช้บริการซอฟต์แวร์ด้วยการจ่ายค่าบริการตามการใช้งาน รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับจัดการข้อมูล ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางเรื่องโดยเฉพาะ

การใช้งาน Cloud และ SaaS จะได้รับผลการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในยุค Digital Transformations ด้วยบริการที่เข้าถึงง่าย ทำให้บริการประเภท SaaS ถูกใช้งานมากขึ้น เช่น Zoom, Microsoft, Salesforce, Oracle หรือ HubSpot และผู้นำ Public Could อย่าง Google, Oracle, Azure ก็จะได้รับประโยชน์จากเทรนด์นี้เช่นกัน

การทำ Digital transformation สำคัญอย่างไร

การทำ Digital transformation ถือเป็น Mission หนึ่งที่แบรนด์หรือธุรกิจจะต้องปรับตัวตามให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนา เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหรือช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย (Recussion) ซึ่งในปี 2023 ถือว่าเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงสูงด้วยสถานการณ์ของหลายประเทศที่ยังไม่สงบ รวมถึงสถานการณ์โรคระบาดที่ยังต้องจับตามองอยู่เรื่อยๆ การทำ Digital transformantion จึงเป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องทำให้สำเร็จ รวมถึงการทำให้ข้อมูลขึ้นไปอยู่บน Cloud ให้ได้มากที่สุด

FOXBITH เราให้บริการ Digital transformation Solution เพื่อแก้ปัญหาให้องค์กรของคุณ ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ตามทันทุกเทคโนโลยี

เราคือพาร์ทเนอร์ที่จะช่วย "คิดและสร้าง" นวัตกรรมในองค์กรของคุณ