/
/

รับสมัครงาน Project Coordinator

EXPERIENCE: 
Entry Level (0-2 Yrs Exp)
LOCATION: 
Thonglor, Bangkok
FLEXIBILITY: 
Hybrid

Your Challenge as a Project Coordinator

ในฐานะ Project Coordinator ที่ Foxbith คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม Project Management ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การทำ Requirement Gathering, การวาง Product Strategy และต้องวางแผนงานให้กับทีม Tech ทั้งหมด โดยหน้าที่หลักของคุณคือการติดต่อประสานงาน (Coordination) ระหว่างทีมงาน กับลูกค้า และอัพเดทความคืบหน้าของแผนงาน (Managing Work Plans) สำหรับโครงการต่างๆ เพื่อรายงานให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจเป้าหมาย และสิ่งที่ต้องทำในแต่ละโครงการ

Project Coordinator Job Responsibilities

หากคุณได้เข้ามาทำงานที่ Foxbith ในตำแหน่งงาน Project Coordinator คุณจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันกับทีมงานคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Project Manager, Business Analyst, System Analyst, Product Manager ฯลฯ เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท โดยขอบเขตของหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบมีดังต่อไปนี้

Project Coordinator Job Requirements

ทักษะเพิ่มเติมที่หาก Project Coordinator มีจะพิจารณเป็นพิเศษ

Why Must Work at Foxbith

Our Passion

ที่ Foxbith เราสรรค์สร้างนวัตกรรมแล้วนำมาใช้แก้ปัญหาที่สร้างผลกระทบทางบวกต่อชีวิตของผู้คน ด้วยความชอบในเทคโนโลยี การออกแบบ และการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง เราจึงมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มองค์กร กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ไปจนถึงกลุ่มผู้ก่อตั้ง Start-Up พวกเราทำงานร่วมกับลูกค้าเหล่านี้ แชร์และเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ ทำให้ผลงานออกมาประสบผลสำเร็จ

Our Culture

วัฒนธรรมองค์กรของเราถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ การทำงานร่วมกัน ความเคารพ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เราส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง ตรงไปตรงมา การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเชิงรุกโดยมองถึงความยั่งยืนเป็นหลัก  ด้วยกลไกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ Feedback ต่อเพื่อนร่วมงาน (360 Degree Review) และต่อบริษัท (Retrospective) ได้อย่างปลอดภัย ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีพลังในการนำเสนอแนวคิด และแสดงความสามารถของตนที่ Foxbith

What We Offer/Our Benefit

ที่ Foxbith เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดี และความพึงพอใจโดยรวมของพนักงาน โดยเรามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา สร้างภาวะผู้นำ และสนับสนุนในเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ฝัน นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์อื่นๆ อีก เช่น

Disclaimer

โปรดทราบว่าข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลทั่วไป และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของบริษัท หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครงานที่ Foxbith สามารถติดต่อทีมงานของเราได้ที่อีเมล people@foxbith.com

หากคุณเป็น Project Coordinator ที่มี Passion เดียวกับพวกเรา มี Skill ตรงกับที่เรากำลังมองหาอยู่ มาร่วมสร้าง และเดินทางไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของบริษัท หรือเป้าหมายส่วนตัว คุณจะได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้เราประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับความท้าทายใหม่ๆ ที่นี่ สามารถส่ง CV/Resume กรอกรายละเอียดต่างๆ ส่งมาที่ แบบฟอร์มนี้ ได้เลย

Join Us and Make an Impact

ร่วมงานกับเราเพื่อพบกับโอกาสที่ท้าทายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพคุณให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง
สมัครงาน