/
/

รับสมัครงาน Tester

EXPERIENCE: 
Entry Level (0-2 Yrs Exp)
LOCATION: 
Anywhere
FLEXIBILITY: 
Remote 100%

Your Challenge as a Tester

ในฐานะของ Tester หรือ Software Tester ที่ Foxbith คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม Quality Control ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองคุณภาพและการทำงานของผลิตภัณฑ์ Software Testing หรือ Help Desk Outsourcing โดยคุณมีหน้าที่หลักคือออกแบบการทดสอบ ตรวจสอบและค้นหาจุดบกพร่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Bug Defect หรือ Issue ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ระบบที่กำลังทำการพัฒนานั้นมีคุณภาพที่สุด

Tester Responsibilities

หากคุณได้มาร่วมงานกับพวกเรา Foxbith ในฐานะของ Tester คุณจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทีมงานตำแหน่งอื่น ๆ ของบริษัท เช่น QA Engineer, Quality Assurance และอื่น ๆ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท โดยขอบเขตหน้าที่ที่ Tester จะต้องรับผิดชอบมีดังต่อไปนี้

Tester Job Requirements

ทักษะเพิ่มเติม ที่หาก Tester มี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Why Must Work at Foxbith

Our Passion

ที่ Foxbith เราสรรค์สร้างนวัตกรรมแล้วนำมาใช้แก้ปัญหาที่สร้างผลกระทบทางบวกต่อชีวิตของผู้คน ด้วยความชอบในเทคโนโลยี การออกแบบ และการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง เราจึงมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มองค์กร กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ไปจนถึงกลุ่มผู้ก่อตั้ง Start-Up พวกเราทำงานร่วมกับลูกค้าเหล่านี้ แชร์และเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ ทำให้ผลงานออกมาประสบผลสำเร็จ

Our Culture

วัฒนธรรมองค์กรของเราถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ การทำงานร่วมกัน ความเคารพ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เราส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง ตรงไปตรงมา การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเชิงรุกโดยมองถึงความยั่งยืนเป็นหลัก  ด้วยกลไกที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ Feedback ต่อเพื่อนร่วมงาน (360 Degree Review) และต่อบริษัท (Retrospective) ได้อย่างปลอดภัย ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีพลังในการนำเสนอแนวคิด และแสดงความสามารถของตนที่ Foxbith

What We Offer/Our Benefit

ที่ Foxbith เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดี และความพึงพอใจโดยรวมของพนักงาน โดยเรามีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา สร้างภาวะผู้นำ และสนับสนุนในเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน ให้ประสบความสำเร็จตามที่ฝัน นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์อื่นๆ อีก เช่น

Disclaimer

โปรดทราบว่าข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลทั่วไป และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของบริษัท หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครงานที่ Foxbith สามารถติดต่อทีมงานของเราได้ที่อีเมล people@foxbith.com

หากคุณเป็น Tester ที่มี Passion เดียวกับพวกเรา มี Skill ตรงกับที่เรากำลังมองหาอยู่ มาร่วมสร้าง และเดินทางไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของบริษัท หรือเป้าหมายส่วนตัว คุณจะได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้เราประสบความสำเร็จไปด้วยกัน เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับความท้าทายใหม่ๆ ที่นี่ สามารถส่ง CV/Resume กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ส่งมาที่ แบบฟอร์มนี้ ได้เลย

Join Us and Make an Impact

ร่วมงานกับเราเพื่อพบกับโอกาสที่ท้าทายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพคุณให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง
สมัครงาน