/
การมี Digital Platform (Website, Mobile App) เป็นของตัวเอง มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?