กิจกรรม Sprint Demo: แชร์ผลงาน ความรู้ ความเจ็บปวด ที่เจอจากงานใน Sprint

December 23, 2021

กิจกรรม Sprint Demo: แชร์ผลงาน ความรู้ ความเจ็บปวด ที่เจอจากงานใน Sprint

Sprint Demo คืออะไร?

Sprint Demo เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ทีมงานได้แชร์ผลงาน ความรู้ ความสำเร็จเล็กๆ และความเฟลที่เกิดขึ้นในแต่ละ Sprint การทำ Sprint Demo นี้ไม่เพียงแต่เป็นการสรุปงานที่ทำไปในแต่ละ Sprint แต่ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างทีมงาน ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

3 Components Of Sprint Demo Slide

1. Tasks ที่ได้รับมอบหมายใน Sprint นี้ และ Challenge

ในแต่ละ Sprint ทีมงานจะได้รับมอบหมาย Tasks หรืองานที่ต้องทำ ซึ่งในแต่ละงานมักจะมี Challenge หรือความท้าทายที่ต้องเผชิญ เช่น การแก้ไขบั๊ก การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรม การระบุ Tasks และ Challenge ที่เจอใน Sprint จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจบริบทและความยากง่ายของงานที่ทำ

2. วิธีการที่เราใช้จัดการกับ Challenge

เมื่อเจอ Challenge หรือปัญหา ทีมงานจะต้องหาวิธีการและ Solution ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการแชร์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา เช่น การใช้เครื่องมือใหม่ๆ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือการนำเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ การแชร์ Solution เหล่านี้จะช่วยให้ทีมงานได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในงานของตนเอง

3. Demo

ส่วนสำคัญของ Sprint Demo คือการแสดงผลลัพธ์ของงานที่ทำในรูปแบบของ Demo ซึ่งอาจจะเป็นการโชว์โปรแกรมที่พัฒนา การสาธิตการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ หรือการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุงโปรแกรม การทำ Demo จะช่วยให้ทีมงานเห็นภาพชัดเจนว่างานที่ทำไปมีความคืบหน้าและผลลัพธ์อย่างไร

Conclusion

การจัดกิจกรรม Sprint Demo เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมงาน Foxbith เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้ทุกคนได้สรุปงานและเห็นผลลัพธ์ของการทำงานในแต่ละ Sprint แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า การจัด Sprint Demo ควรจัดอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทุกๆ สองสัปดาห์ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมและแชร์ความคิดเห็น นอกจากนี้ การเชิญ น้องฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานจริง การแชร์ความสำเร็จเล็กๆ และความเฟลที่เกิดขึ้นในแต่ละ Sprint จะทำให้กิจกรรมมีความสนุกสนานและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น

การทำ Sprint Demo เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมงาน Foxbith เพราะเป็นการสรุปงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงาน การทำ Demo และแชร์ Solution จะช่วยให้ทีมงานได้เรียนรู้และปรับปรุงการทำงานได้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญคือการทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

Join Us And Make An Impact

ร่วมงานกับเราเพื่อพบกับโอกาสที่ท้าทายความสามารถ และพัฒนาศักยภาพคุณให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง
สมัครงาน

Join Our Dynamic Team Today

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่า และเตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต
สมัครฝึกงาน