บทความที่ทีมงานของเราอยากแชร์

ความรู้ และประสบการณ์ จากการทำงานร่วมกับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

หนึ่งในวัฒนธรรมขององค์กรของเราคือการ "แบ่งปันความรู้" ทั้งความสำเร็จ และล้มเหลวที่เราได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์จริง เพื่อให้เราไปได้ไวขึ้นในการทำครั้งถัดไป

พวกเรายินดีมากที่จะได้แบ่งปันความรู้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ (Business), การออกแบบ (Design), เทคโนโลยี (Technology), และการผสมผสานศาสตร์ความรู้ทุกด้านเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ไม่มีที่สิ้นสุด

และไม่เพียงแต่แชร์ให้กับคนในองค์กรเท่านั้น เราเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้นั้นสร้าง "สังคมน่าอยู่" ดังนั้นเราขอเป็นส่วนเล็กๆในการสร้างสังคมดังกล่าว  ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย และนำความรู้ที่ได้ ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป